Menu Główne

Obsada sędziowska na kolejki: 19 - 21 + mecze zaległe

  •  

Uwaga Sędziowie i Obserwatorzy KS MZPN!

W zakładce Obsady–>  IV liga pojawiła się  ostateczna wersja obsady sędziowskiej na kolejkę 19

Dodatkowo w terminie kolejki 19 pojawiły się zaległe spotkania. Prosimy o zapoznanie się z aktualizacjami.

W zakładce Obsady–>  IV liga pojawiła się obsada sędziowska na kolejkę 20kolejkę 21

Przypominamy, że wysyłamy również papierowe sprawozdania do biura MZPN w ciągu 48h od zakończonego spotkania. 

Sędziowie, których mecze mają być nagrywane zobowiązani są do nagrywania meczu we własnym zakresie.

                 Sekretarz KS MZPN                                                         Przewodniczący KS MZPN

    / - /                                                                                                      / - / 
 Rafał Roguski                                                                                      Marcin Borski