Komunikat Zarządu KS MZPN 16/12/2016


KOMUNIKAT ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW Mazowieckiego ZPN

 

 Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Kolegium Sędziów PZPN przesłał informację na temat kolejnych decyzji szkoleniowo – organizacyjnych. Poniżej prezentujemy je.

1.     Terminy kursów sędziów i obserwatorów szczebla centralnego

Po uzyskaniu potwierdzeń od właścicieli obiektów KS PZPN przedstawia harmonogram kursów egzaminacyjno - szkoleniowych szczebla centralnego – sesja Zima 2017:

Termin

Miejsce

Grupa

26 stycznia (czwartek) – 4 lutego (sobota) 2017

Umag (Chorwacja)

- sędziowie zawodowi
- część sędziów grupy
  TopAmator (A & B)
- część asystentów s.c.

10-12 lutego 2017 (piątek-niedziela)

Zielonka k.Warszawy

- sędziowie III ligi
  (oprócz „gwiazdkowiczów”)
- obserwatorzy s.c.


17-19 lutego 2017 (piątek-niedziela)


Spała

- pozosali sędziowie
   TopAmator (A & B)
- pozostali asystenci s.c.
- „gwiazdkowicze”

3-5 marca 2017 (piątek – niedziela)

Spała

- sędzie, asystentki
  i obserwatorki s.c.

Wszystkie kursy weekendowe rozpoczynają się obiadem w piątek, kończą się obiadem
w niedzielę. Dokładne harmonogramy będą przesyłane bezpośrednio do zainteresowanych.

2.     Tematy szkoleniowe – Zima/Wiosna 2017

Centralna Komisja Szkoleniowa KS PZPN ustaliła następujące tematy szkoleniowe na aktualny okres szkoleniowy – Zima 2017:

1.     Reprymenda vs kartka – polityka dyscyplinarna czyli kary indywidualne zgodne z literą i duchem Przepisów Gry

2.     Ręka – aktualne wytyczne KS PZPN

3.     SPA/DOGSO – kryteria oceny, zapisy i interpretacje

4.     Masowe konfrontacje – zapobieganie, gaszenie i karanie

5.     Zarządzanie czasem – zasady doliczania czasu oraz kończenia części gry

6.     Ochrona wizerunku sędziego – na boisku i poza nim

Tematy te muszą być zrealizowane we wszystkich ZPN-ach w Polsce, dla sędziów oraz obserwatorów wszystkich klas, w ramach zimowego cyklu szkoleniowego (grudzień 2016 – maj 2017).

Wiosną Centralna Komisja Szkoleniowa przedstawi kolejne tematy do realizacji w ramach letniego cyklu szkoleniowego (czerwiec – listopad 2017).

3.     Inne kwestie szkoleniowo-organizacyjne:

Załączamy okólnik International Board doprecyzowujący i dopełniający kwestie zmian w Przepisach Gry – z prośbą o przekazanie go sędziom i obserwatorom wszystkich klas, do stosowania od rundy wiosennej.

 

              Sekretarz KS MZPN                                                                   Przewodniczący KS MZPN

    / - /                                                                                                      / - /
        Marek Ciećwierz                                                                               Jarosław Chmiel

Attachments:
Download this file (IFAB_objasnienia.pdf)IFAB Objaśnienia - Grudzień 2016[ ]323 kB