Menu Główne

Komunikat Zarządu KS MZPN 07/10/2018

       

KOMUNIKAT ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW Mazowieckiego ZPN 


Powołanie grupy sędziów asystentów - Asystenci Mazowieccy

Zarząd Kolegium Sędziów Mazowieckiego ZPN powołał grupę sędziów asystentów - Asystenci Mazowieccy. Asystenci zostali powołani na podstawie swoich doświadczeń i kursu "CORE Assistant", który odbył się w dniach 25-26.09.2018 r. w Warszawie.

Do grupy powołani zostali:

 1. Gołda Jakub
 2. Gudyn Łukasz
 3. Koc Robert
 4. Kowalczyk Michał
 5. Machowski Jarosław
 6. Michalski Przemysław
 7. Nowak Damian
 8. Pasterczyk Sebastian
 9. Sawicki Krzysztof
 10. Szymański Michal
 11. Ślesiński Kamil
 12. Trędowicz Adam
 13. Weselak Jakub
 14. Woźniak Wojciech

  Wyżej wymienionym gratulujemy i życzymy powodzenia.

      Sekretarz KS MZPN                                                                     Przewodniczący KS MZPN

    / - /                                                                                                      / - / 
Rafał Roguski                                                                                      Marcin Borski