Menu Główne

Komunikat Zarządu KS MZPN 05/12/2018

       

KOMUNIKAT ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW Mazowieckiego ZPN 

05/12/2018


1. Nominacje dla Sędziów

Zarząd Kolegium Sędziów Mazowieckiego ZPN na posiedzeniu w dniu 04.12.2018 r. po przeanalizowaniu występów sędziów w III i IV lidze podczas rundy jesiennej sezonu 2018 / 2019  wybrał kandydatów do ubiegania się o awans odpowiednio na szczebel centralny oraz do III ligi.

a) Kandydatem do awansu na szczebel centralny z III ligi jest Mateusz Jenda z WS Warszawa.

b) Kandydatami do awansu na szczebel III ligi są koledzy:

- Norbert Chrząstek - WS Radom

- Paweł Gwiazda - WS Ciechanów - Ostrołęka

- Piotr Mandes - WS Warszawa

- Maciej Pietrzyk - WS Warszawa

- Damian Szczytniewski - WS Płock

Kandydatom gratulujemy i życzymy powodzenia na wiosnę w walce o awans do wyższej klasy rozgrywkowej.

2. Terminy kursów szkoleniowo - egzaminacyjnych dla sędziów, obserwatorów i sędziów asystentów mazowieckich

Informujemy, że w dniach 2-3 marca 2019 roku odbędzie się kurs szkoleniowo - egzaminacyjnych dla sędziów, obserwatorów i sędziów asystentów KS MZPN.

Egzamin kondycyjny dla sędziów IV ligi odbędzie się 2.03.2019 r. w Warszawie.

Egzamin teoretyczny dla sędziów i obserwatorów IV ligi odbędzie się w czasie trwania kursu.

Dla sędziów III ligi, obserwatorów III ligi i sędziów asystentów kurs jest szkoleniowy.

Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony na stronie www.ksmzpn.pl do dnia 25.02.2019 r.

3. Termin egzaminu dla sędziów asystentów

Egzaminy dla sędziów asystentów odbędą się na początku kwietnia 2019 r. Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony na stronie www.ksmzpn.pl do dnia 29.03.2019 r.

 

      Sekretarz KS MZPN                                                                     Przewodniczący KS MZPN

    / - /                                                                                                      / - / 
Rafał Roguski                                                                                      Marcin Borski