KOMUNIKAT WYDZIAŁU GIER

Przypominamy sędziom IV ligi o obowiązku dostarczenia do biura Mazowieckiego ZPN oryginałów sprawozdań ze wszystkich meczów (sprawozdania papierowe) rundy jesiennej sezonu 2016/2017. Sprawę należy potraktować jako PILNĄ.