Menu Główne

Sędziowie KS Mazowieckiego ZPN gotowi na sezon 2019 / 2020

W dniach 3 - 4 sierpnia 2019 roku sędziowie III i IV ligi, obserwatorzy IV ligi oraz asystenci mazowieccy wzięli udział w przedsezonowym kursie szkoleniowym i egzaminach organizowanych przez KS Mazowieckiego ZPN.

Jako pierwsi spotkali się sędziowie III ligi, którzy przechodzili wewnętrzne testy.

W tym samym czasie na stadionie miejskim w Pionkach trwały egzaminy kondycyjne sędziów i kandydatów na sędziów IV ligi.

Sędziowie, którzy przystępowali do egzaminów musieli tradycyjnie zaliczyć dwa testy biegowe.

Po biegach sędziowie udali się do ośrodka w Jedlni-Letnisko, gdzie już czekali na nich pozostali uczestnicy zgrupowania.

Na początku wszystkich oficjalnie przywitał Przewodniczący KS Mazowieckiego ZPN Kolega Marcin Borski. W kilku zdaniach przedstawił agendę kursu oraz przekazał głos Koledze Piotrowi Tenczyńskiemu, który tradycyjnie już zaprezentował najnowsze materiały Centralnej Komisji Szkoleniowej KS PZPN.

W oparciu o materiały przygotowane przez czołowych polskich sędziów i obserwatorów wszyscy poznali najnowsze wytyczne związane z wieloma zmianami w przepisach gry w piłkę nożną. Prelegent zwrócił też uwagę jak należy postępować z osobami funkcyjnymi.

Drugie szkolenie prowadzone przez Kolegę Piotra Tenczyńskiego miało na celu poinformowanie zgromadzonym na co należy zwracać szczególną uwagę podczas oceny starć pomiędzy zawodnikami.

Drugiego dnia zgrupowania został przeprowadzony test teoretyczny. Tutaj możemy się pochwalić, że wszyscy przystępujący do testu egzaminacyjnego zaliczyli go na poziomie bardzo dobrym! Średni wynik testu to 29 pkt na 30 możliwych.

Po teście przyszedł czas na kolejne szkolenia. Świeżo upieczony sędzia SC Kolega Mateusz Jenda zaprezentował i wyjaśnił najnowsze wytyczne dotyczące oceny zagrania piłki ręką.

Ostatnim etapem było poinformowanie, że Zarząd KS Mazowieckiego ZPN zobligował uczestników do korzystania z materiałów UEFA RAP 2019:1 --> link do materiału

V-ce Przewodniczący KS Mazowieckiego ZPN Kolega Dariusz Kozieł przedstawił w jaki sposób zebrani mają korzystać z w/w materiałów.

Kurs zamknął Kolega Marcin Borski, który życzył wszystkim bezpiecznego powrotu do domu i powodzeniach na boiskach w rundzie jesiennej sezonu 2019 / 2020.