Menu Główne

Komunikat Zarządu KS MZPN 14/08/2019 - Skrócony raport delegata

       

 


1. Informacja Komisji ds. Bezpieczeństwa Mazowieckiego ZPN

Na prośbę Komisji ds. Bezpieczeństwa Mazowieckiego ZPN załączamy druk skróconego raportu delegata/obserwatora, który tak jak w sezonie 2018 / 2019 Obserwator ma obowiązek wypełnić i przesłać do MZPN (w ciągu 48 godzin po zakończonych zawodach), gdy na dany mecz nie jest wyznaczony Delegat Meczowy.

 


      Sekretarz KS MZPN                                                                     Przewodniczący KS MZPN

    / - /                                                                                                      / - / 
Rafał Roguski                                                                                      Marcin Borski