Menu Główne

Komunikat Zarządu KS MZPN 04/10/2019 - Nowe stawki ekwiwalentów sędziowskich (17% podatku)

       


1. Nowe stawki ekwiwalentów sędziowskich (17% podatku)

Na podstawie informacji Mazowieckiego ZPN informujemy:
"W związku z Ustawą o zmianie Ustawy o podatku dochodowym id osób fizycznych z dnia 30 sierpnia 2019 roku, od 1 października 2019 roku ulega zmniejszeniu stawka podatku z 18 % do 17 %."

Sędziowie, obserwatorzy, delegaci powinni naliczać podatek od ekwiwalentu według poniższej tabeli:

TABELA STAWEK PO ZMIANACH


      Sekretarz KS MZPN                                                                     Przewodniczący KS MZPN

    / - /                                                                                                      / - / 
Rafał Roguski                                                                                      Marcin Borski