Stosowanie w praktyce boiskowej kar dla osób funkcyjnych – wytyczne PZPN

Koleżanki i Koledzy,


W odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane ze stosowaniem w praktyce boiskowej kar dla osób funkcyjnych, PZPN przesłał konkluzje dotyczące tego obszaru.

Materiał został zamieszczony w zakładce Szkolenie

 

                                                                                  Przewodniczący KS MZPN
                                                                  / - /
                                                                    Artur Mądrzak