Komunikat Zarządu KS MZPN 13/12/2019

       

 


1. Kandydat KS MZPN do II Ligi

Zarząd KS Mazowieckiego ZPN na posiedzeniu w dniu 13.12.2019 r. podjął decyzję o przyznaniu "gwiazdki" koledze Piotrowi Chojnackiemu.

Gratulujemy nominacji i życzymy powodzenia na wiosnę.

Kandydatem rezerwowym został wybrany kolega Kamil Chmielewski.

 

2. Kandydaci KS MZPN do III ligi

Zarząd KS Mazowieckiego ZPN na posiedzeniu w dniu 13.12.2019 r. podjął decyzję o przyznaniu "gwiazdek" następującym kolegom:

1) Kupidura Łukasz
2) Marcinkowski Piotr
3) Pałaszewski Piotr
4) Rzechółko Kamil
5) Sokołowski Marcin
6) Więckowski Michał

Gratulujemy nominacji i życzymy powodzenia na wiosnę.


      Sekretarz KS MZPN                                                                     Przewodniczący KS MZPN

    / - /                                                                                                      / - / 
 Paweł Wysocki                                                                                      Artur Mądrzak