Materiały UEFA

Magazyn "SĘDZIA"

Przepisy Gry 2019/2020

Extranet

Delegatury Sędziowskie

Komunikat Zarządu KS MZPN 31/05/2020

       

 

1. Licencje Sędziów na sezon 2020 / 2021 - dokumentacja

- wniosek licencyjny na sezon 2020/2021 (w formacie A4) wypełniony i podpisany przez sędziego – załącznik nr 1,

- legitymację licencyjną (celem wpisu na nowy sezon),

- dwa  zdjęcia  - dotyczy sędziów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o licencję lub gdy brak jest możliwości przedłużenia licencji w obowiązującej legitymacji,

- zaświadczenie lekarskie (badania – karta zdrowia) – w przypadku niemożności wykonania badań lekarskich, do wniosku  dołączamy zobowiązanie sędziego o dostarczeniu badań do momentu rozpoczęcia sezonu – załącznik nr 3,

- potwierdzenie opłaty licencyjnej - wydruk wpłaty na konto Mazowieckiego ZPN

PKO Bank Polski S.A. XV O/Warszawa  09 1020 1156 0000 7102 0058 4136

zgodnie z obowiązującym taryfikatorem  – załącznik nr 2.

WAŻNE!

W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią i odwołaniem rundy wiosennej obecnego sezonu opłata licencyjna na sezon 2020/2021 została zmniejszona o 50%,

tym samym sędziowie płacą połowę stawki podanej w taryfikatorze opłat.

Powyższe nie dotyczy sędziów objętych opłatą licencyjną w wysokości 1 zł.

- potwierdzenie opłaty za ubezpieczenie - wydruk wpłaty na konto Mazowieckiego ZPN

PKO Bank Polski S.A. XV O/Warszawa  09 1020 1156 0000 7102 0058 4136

w kwocie 10 złotych.

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.