Asystenci Szczebla Centralnego

  ASYSTENCI SZCZEBLA CENTRALNEGO 2017 / 2018

 

1.            Tomasz Listkiewicz – WS Warszawa (FIFA – 2011)

2.            Rafał Rostkowski – WS Warszawa (FIFA – 2001)

3.            Paweł Sokolnicki – WS Płock (FIFA – 2010)

4.            Michał Obukowicz – WS Warszawa (FIFA – 2014)

5.    Arkadiusz Kamil Wójcik - WS Warszawa (FIFA - 2018)

6.            Marcin Lisowski – WS Warszawa

7.            Tomasz Niemirowski – WS Warszawa

8.            Michał Pierściński – WS Warszawa

9.           Bolesław Rosa – WS Warszawa

10.       Filip Sierant – WS Warszawa

11.       Jakub Wójcik – WS Warszawa

12.  Krzysztof Nejman - WS Płock