Pogrzeb śp. Jerzego Figasa

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 18.03.2023 (sobota). Rozpoczną się mszą św. w Katedrze pw. ONMP w Radomiu ul. Henryka Sienkiewicza 16 o godzinie 11:00. Po mszy św. nastąpi odprowadzenie Zmarłego na Cmentarz Rzymskokatolicki w Radomiu przy ul. Bolesława Limanowskiego 72.