EGZAMINY KS MZPN

Informujemy o terminach egzaminów dla sędziów i sędziów asystentów KS MZPN:

5  sierpnia  (sobota)   godz.  10 -15   AWF   ul.  Marymoncka  34  Warszawa

– sędziowie   IV  i V   ligi

6  sierpnia (niedziela)  godz. 10 – 15  AWF  ul.  Marymoncka  34  Warszawa

– asystenci   KS   Warszawa

6  sierpnia (niedziela)  godz. 15 – 19  AWF  ul.  Marymoncka  34  Warszawa

– asystenci    KS Ciechanów, KS  Płock,  KS Radom  i  KS  Siedlce

Szczegółowy  program   egzaminów  zostanie  podany  w  późniejszym  terminie.