Egzaminy Kolegium Sędziów MZPN

Przed rozpoczęciem nowego sezonu piłkarskiego sędziowie najwyższego szczebla rozgrywkowego na Mazowszu (IV oraz V liga) przystąpili do egzaminów kondycyjnych oraz teoretycznych, sprawdzających znajomość przepisów gry. Podczas biegów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (intensywnie padający deszcz) wszyscy arbitrzy wykazali się dobrym przygotowaniem motorycznym i z bardzo dobrym wynikami zaliczyli egzamin. Zdecydowana większość sędziów również bez większych problemów poradziła sobie z przepisami gry uzyskując bardzo dobre wyniki testu teoretycznego. Z testem teoretycznym zmagali się również IV i V ligowi obserwatorzy, którzy w komplecie zaliczyli egzamin. Na zakończenie zgrupowania najnowsze wytyczne dotyczące interpretacji „zagrania” i „rykoszetu” w odniesieniu do „spalonego” przedstawił obserwator S.C. Dariusz Kozieł.

            Tomasz Kulesza

Comments are closed.