KURS NA SĘDZIEGO FUTSALU

Kolegium Sędziów MZPN organizuje kurs sędziów futsalu. Warunkami uczestnictwa są tylko: posiadanie tytułu sędziego rzeczywistego oraz ważna licencja sędziowską na sezon 2022/23. Koszt kursu to 100 zł. 

Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy futsal@ksmzpn.pl do niedzieli 13 listopada 2022.

Kurs rozpocznie się w drugiej połowie listopada. Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie, raz-dwa razy w tygodniu, wieczorami w formie online. Ostatnie zajęcia odbędą się w hali. Szczegółowy harmonogram zainteresowani otrzymają na początku kursu.”

Comments are closed.