Krzysztof Jakubik
KS Siedlce


Tomasz Kwiatkowski
KS Warszawa


Szymon Marciniak
KS Płock


Paweł Raczkowski
KS Warszawa