OBSADA

III Liga Futsalu MZPN

OBSADA

V Liga

OBSADA

IV Liga


Rozliczanie ekwiwalentów sędziowskich 2022/2023

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 99/Z/2021  z dnia 21 grudnia 2021 roku , w sprawie rozliczania ekwiwalentów sędziowskich za pośrednictwem Biura Mazowieckiego ZPN , od 1 lipca 2022 roku program jest  obowiązkowy dla wszystkich Klubów uczestniczących w rozgrywkach Mazowieckiego ZPN . Sędziowie nie wystawiają delegacji, rozliczenia są na podstawie Extranet. Obserwatorzy nie wystawiają…

Egzaminy Kolegium Sędziów MZPN

Przed rozpoczęciem nowego sezonu piłkarskiego sędziowie najwyższego szczebla rozgrywkowego na Mazowszu (IV oraz V liga) przystąpili do egzaminów kondycyjnych oraz teoretycznych, sprawdzających znajomość przepisów gry. Podczas biegów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (intensywnie padający deszcz) wszyscy arbitrzy wykazali się dobrym przygotowaniem motorycznym i z bardzo dobrym wynikami zaliczyli egzamin. Zdecydowana większość sędziów również bez większych problemów poradziła sobie z…