Komunikat – Futsal

Z zakończeniem sezonu 2021/2022 Kol. Piotr Tenczyński i Kol. Artur Mital przestali pełnić swoje funkcje w ramach Kolegium Sędziów Futsalu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

Jednocześnie Zarząd KS MZPN postanowił powierzyć zadania związane z Kolegium Sędziów Futsalu Kol. Pawłowi Gwiaździe i Kol. Mariuszowi Borsowi we współpracy z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Futsalu Danielem Maciejewskim.

Dalsze informacje związane z funkcjonowaniem Kolegium Sędziów Futsalu zostaną przekazane w późniejszym terminie.

~ Artur Mądrzak

Przewodniczący Kolegium Sędziów MZPN

Comments are closed.